No és estrany que en el nostre armari s'amunteguin sabates semi-noves, que no podem gastar per petits desperfectes. Avui resulta complicat trobar un professional que domini la tècnica de reparació del calçat. Encara que aquests serveis segueixen sent demandats pel públic, l'ofici de sabater, com a tantes altres activitats artesanals, està desapareixent per la falta de continuïtat en el sector. Nosaltres continuem l'ofici.

Des dels orígens Farré Sabaters i la reparació del calçat estan lligats. El nostre primer servei i sobre el qual se sustenta tota l'estructura.
Les tapes, les soles, els petits descosits, les cremalleres, eixamplar sabates, estrènyer o eixamplar les canyes de les botes, són tasques que diàriament realitzem amb molta paciència i dedicació, no és en và, ho fem des de 1947.